Tämän verkkosivuston omistaa Bam Bormet bvba.
S-posti: info@bambormet.be

Katselemalla ja käyttämällä tätä verkkosivustoa ilmoitat erityisesti suostuvasi seuraaviin yleisiin ehtoihin.

Immateriaalioikeudet

Immateriaalioikeudet suojaavat tämän sivuston sisältöä, mukaan lukien tuotemerkit, logot, piirrokset, data, tuotteiden ja yhtiöiden nimet, tekstit, kuvat jne. ja ne kuuluvat Bam Bormet bvba:lle tai niiden oikeudet omistaville kolmansille osapuolille.

Vastuunrajoitus

Tämän verkkosivuston tiedot ovat yleisluontoisia. Niitä ei ole mukautettu henkilökohtaisiin tai tiettyihin olosuhteisiin, eikä niitä siten voi pitää henkilökohtaisena, ammatillisena tai juridisena neuvontana käyttäjälle.

Bam Bormet bvba pyrkii kaikin keinoin varmistamaan kaikkien annettujen tietojen aukottomuuden, oikeellisuuden ja ajantasaisuuden. Näistä pyrkimyksistä huolimatta, annetut tiedot voivat sisältää epätarkkuuksia. Jos annetuissa tiedoissa on epätarkkuuksia tai jos tiettyjä verkkosivuston tietoja ei ole saatavissa, pyrimme kaikin keinoin korjaamaan puutteet.
Bam Bormet bvba ei ole vastuussa tämän sivuston tietojen käytöstä suoraan tai välillisesti aiheutuvista vahingoista. Jos havaitset tämän sivuston kautta saataville saatetuissa tiedoissa epätarkkuuksia, ota yhteys sivuston ylläpitäjään.

Tämän sivuston sisältöä (mukaan lukien linkkejä) voidaan tarkistaa, muuttaa tai täydentää milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai muuta ilmoitusta. Bam Bormet bvba ei takaa verkkosivuston virheetöntä toimintaa eikä ole miltään osin vastuussa verkkosivuston heikosta toiminnasta tai hetkellisestä tavoittamattomuudesta taikka mistään verkkosivuston katselusta tai käytöstä suoraan tai välillisesti seuraavista vahingoista.
Bam Bormet bvba ei ole missään tapauksessa korvausvastuussa kenellekään, ei suoraan eikä välillisesti, tietyllä tavalla tai millä tahansa tavalla tämän verkkosivuston, taikka minkä tahansa muun sivuston lähinnä linkkien tai hyperlinkkien kautta, käyttöön liittyvistä vahingoista, mukaan lukien ja niihin rajoittumatta kaikki tulojen menetykset, työn keskeytykset, tietokonejärjestelmän ohjelmien tai datan, tai laitteiden taikka minkään muunkaan käyttäjälle kuuluvan, vaurioituminen.

Verkkosivusto voi myös sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin tai sivuille taikka viitata niihin epäsuorasti. Näihin verkkosivustoihin tai sivuille linkittäminen ei millään tavalla osoita niiden sisällön hiljaista hyväksyntää.
Bam Bormet bvba ilmoittaa erityisesti, ettei sillä ole mitään mahdollisuutta valvoa niiden verkkosivustojen sisältöä tai muita ominaisuuksia, eikä se ole vastuussa millään tavalla kyseisestä sisällöstä tai ominaisuuksista taikka niiden käytöstä seuraavista mistään muista vahingoista.

Sovellettava laki ja toimivaltaiset tuomioistuimet

Tähän sivustoon sovelletaan Belgian lakia. Riitatapauksissa Hasseltin käräjäoikeuksilla on yksinomainen toimivalta.

Tietosuojakäytäntö

Bam Bormet bvba pitää tietojesi yksityisyyttä erittäin tärkeänä. Vaikka suurinta osaa sivuston tiedoista voi katsella antamatta henkilötietoja, käyttäjiltä saatetaan niitä pyytää. Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. Käyttäjät voivat aina kieltää, ilmaiseksi ja pyynnöstä, tietojensa käytön suoramarkkinointiin. Kieltäminen tapahtuu ottamalla yhteyttä Bam Bormet bvba:han. Henkilötietojasi ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

Belgian 8.12.1992 päivätyn henkilötietojen käsittelyä koskevan lain mukaisesti käyttäjillä on oikeus nähdä ja tarvittaessa korjauttaa henkilötietonsa. Voit tilata maksutta kirjallisen ilmoituksen henkilötiedoistasi lähettämällä kirjallisen, päivätyn ja allekirjoitetun pyynnön mukana todiste henkilöllisyydestäsi (kopio henkilöllisyystodistuksesta) Bam Bormet bvba:n postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Tarvittaessa voit myös pyytää virheellisten, puutteellisten tai käyttötarkoitukseen liittymättömien tietojen korjaamista.

Bam Bormet bvba voi kerätä nimettömiä tai yhdistettyjä muita tietoja kuin henkilötietoja, kuten selaimen tyyppi, IP-osoite, käyttämäsi käyttöjärjestelmä, miltä verkkosivustolta (verkkotunnus) tulit Bam Bormet bvba:n verkkosivustolle ja mihin verkkosivustolle sieltä siirryit. Näillä tiedoilla voimme optimoida Bam Bormet bvba:n verkkosivuston käyttökokemusta.

Evästeiden käyttö

Verkkosivustollamme vieraillessasi tietokoneesi kiintolevylle voidaan tallentaa evästeitä, tarkoituksena pelkästään muokata sivustoa paremmin siellä uudelleen vierailevien käyttäjien käyttöön. Näitä evästeiksi kutsuttuja pienoistiedostoja ei käytetä käyttäjän käytön seuraamiseen muilla verkkosivustoilla. WWW-selaimestasi on mahdollista estää evästeiden käyttö, tai valita saatavaksi aina varoitus evästeen tallentamisesta. Lisäksi evästeet voidaan poistaa jälkikäteen kiintolevyltäsi. Lisätietoja tästä on saatavissa WWW-selaimesi Ohje-toiminnosta.