Snabbgående vikgrindar: för områden med tung trafik och höga säkerhetskrav

En vikgrindar är den snabbaste lösningen för att öppna och stänga en passage. Dessutom erbjuder en snabbgrind samma säkerhet som en skjutgrind. Därför används vikgrindar ofta för områden med höga trafikflöden som kräver mer säkerhet än vad en trafikbommar erbjuder.

Våra vikgrindar har en öppningshastighet på 0,9-1,2 m/s. Öppningshastigheten för vikgrindarberor på vingbredden. En enda av våra vikgrind-portar har en vingbredd på upp till 5 meter. För en dubbel vikgrindar är detta 10 meter.

Som standard säkrar vi våra vikgrindar med en master/slave fotocellgardin. Fotocellgardinen ser till att farthållaren endast stängs när fordonet har kört helt igenom farthållaren. Som en extra försiktighetsåtgärd har kontaktremsor installerats på hastighetsgrindarnas vingar. Om dessa kontaktlister kommer i kontakt med något som är för smalt för att upptäckas av fotocellen curtain m/s öppnas hastighetsgrinden igen.

Våra vikgrindar finns tillgängliga med:

 • Vikgrindar med markspår: i brist på utrymme för den övre skenan. Denna typ av speedgate kräver jordarbeten.
 • Vikgrindar med överliggande skena: för att förhindra att man klättrar över eller för parkeringsgarage.
 • Spårlösa vikgrindar: styrning med hjälp av stänger. Den här hastighetsgrinden kräver inga intensiva markarbeten och toppen förblir fri.

Våra vikgrindar kan som tillval utrustas med:

 • Lägre fångst
 • Övre fångst
 • LED-trafikljus
 • Fotocellskydd mot fastlåsning
 • Signalljus
 • Ledningsanslutning
 • Pulverlackering i RAL-färg
 • Annan tolkning av panelerna

Nedan hittar du mer information om våra olika vikgrindar. Vill du ha mer förklaring? Vänligen kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.