Prowadzenie Brama skladana zapewnia bardziej płynny ruch, a pośrednio także dłuższą żywotność. Szyna, która prowadzi skrzydła, znajduje się u góry. Szyna ta może być również wykorzystywana do przenoszenia oznakowania. Brama otwiera się z prędkością od 0,6 do 2,0 m/s. W pozycji otwartej brama znajduje się za słupem.

Podwójny brama skladana Wymiary

Szerokość: od 3 m do 8 m

Wysokość: od 2 m do 3 m

Pojedynczy brama skladana Wymiary

Szerokość: od 2 m do 4 m

Wysokość: od 2 m do 3 m

Niektóre wysokości bram nie są dostępne we wszystkich szerokościach.